Dyżur Tygodniowy

     DYŻUR TYGODNIOWY MINISTRANTÓW I LEKTORÓW (ważny od 15 kwietnia 2019 r.)